Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα


 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – 2020

  Ανακοινώνεται στους σπουδαστές πως η παράδοση των υπολογιστικών θεμάτων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/10. Η παράδοση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Ηλεκτρονικά: η ομάδα θα αποστείλει συμπιεσμένο αρχείο (.rar, .zip κλπ) στη διεύθυνση mdlab.ntua@gmail.com. To αρχείο θα τιτλοφορείται ως εξής: hydro_[team_no]_2020 όπου [team_number] ο αύξων αριθμός της ομάδας. Φυσικό παραδοτέο: όπως αυτό περιγράφεται στην […]
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2020

    Οι ομάδες που έχουν αναλάβει την εκπόνηση υπολογιστικού θέματος στο μάθημα «Ανυψωτικά – Μεταφορικά & Υδραυλικά Συστήματα» και επιθυμούν να εξεταστούν την περίοδο του Ιουλίου καλούνται να το δηλώσουν μέσω του εκπροσώπου τους στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση mdlab.ntua@gmail.com έως την Τρίτη 14/7. Οι ημερομηνίες της παράδοσης και της τελικής εξέτασης της εργασίας θα γνωστοποιηθούν […]
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώθει για την εξέταση του μαθήματος «Ανυψωτικά, Μεταφορικά & Υδραυλικά συστήματα» πως η αυριανή προγραμματισμένη διαδικτυακή εξέταση αναβάλεται λόγω κωλύματος του διδάδκοντα και θα πραγματοπιηθεί την Πεμπτη 25/06 στο χώρο της σχολής, στο Αμφιθέατρο Α και ώρα 17:00. Λόγω των μέτρων που ισχύουν από την πολιτεία, η διαδικασία της εξέτασης […]
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ”

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ” ΠΩΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ” ΣΤΟ MYCOURSES ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 16/06. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09/06/2020.
 • Τηλε-εκπαίδευση μαθημάτων Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών & Δυναμικής

  Παρακαλούνται οι σπουδαστές να ενημερώνονται τακτικά στις σελίδες των μαθημάτων που άπτονται της δικαιοδοσίας του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών & Δυναμικής ΕΜΠ όπου στο tab Εκπαιδευτικό Υλικό, θα προσαρτώνται διαλέξεις με υλικό των μαθημάτων. Κάποιες παρουσιάσεις θα έχουν το κατάλληλο σπικάζ, επομένως παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τον ήχο στον υπολογιστή σας για παρακολούθηση αυτών.

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στη μετάδοση κίνησης και μεταφορά ισχύος με υδραυλικά – πνευματικά συστήματα υψηλής πίεσης.
 • Ροή ισχύος και μάζας σε υδραυλικά – πνευματικά συστήματα.
 • Υδραυλικά ρευστά (ιδιότητες και εκλογή τους).
 • Μεταβατικά φαινόμενα και υδραυλικά πλήγματα.
 • Δημιουργία υδραυλικής ισχύος με χρήση αντλιών θετικής μετατόπισης. Γεωμετρία και υπολογισμός παροχής, παλμού παροχής και απωλειών γραναζωτών, εμβολοφόρων, κοχλιοφόρων, πτερυγιοφόρων κλπ. αντλιών θετικής μετατόπισης.
 • Σωληνώσεις, συνδέσεις. Στοιχεία ρύθμισης παροχής και ελέγχου ροής (αντεπίστροφες βαλβίδες, ασφαλιστικά, βαλβίδες κατεύθυνσης ροής κλπ.).
 • Παρελκόμενα στοιχεία υδραυλικού κυκλώματος (δεξαμενές, φίλτρα, εναλλάκτες κλπ.).
 • Υδραυλικοί επενεργητές (κύλινδροι και υδραυλικοί περιστροφικοί κινητήρες), υπολογισμός και εφαρμογές τους.
 • Συσσωρευτές ενέργειας.
 • Στοιχεία ελέγχου επενεργητών (σερβοβαλβίδες, αναλογικές βαλβίδες) και συστήματα meter-in, meter-out. Μηχανολογικές στεγανώσεις και φραγές υψηλής πίεσης.
 • Συνδεσμολογία αντλιών hi-lo και συγχρονισμός κινήσεων. Μονογραμμικά διαγράμματα υδραυλικών συστημάτων.
 • Πνευματικοί αεροσυμπιεστές. Αεροφυλάκια και συστήματα επεξεργασίας αέρα
  υψηλής πίεσης.
 • Πνευματικοί κύλινδροι / κινητήρες και εκλογή – υπολογισμός τους.
 • Πνευματικές βαλβίδες και αυτοματισμοί. Πνευματικά κυκλώματα.
 • Υδραυλικοί και πνευματικοί κινητήρες και κύλινδροι.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενο Σύγγραμμα (Εύδοξος)

 • Κωστόπουλος Θ., Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα, Εκδόσεις Συμεών

Τρόπος βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση των κ.κ. σπουδαστών στο μάθημα των Στοιχείων Μηχανών Ι πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:

 

 1. Διαγώνισμα [Δ]. Διενεργείται κατά  την  περίοδο των  κανονικών ή επαναληπτικών εξετάσεων που ανακοινώνει η Σχολή και είναι υποχρεωτικό για όλους προκειμένου να περάσουν το μάθημα. Διαρκεί συνήθως μία με μιάμιση ώρα. Εάν κάποιος δεν προσέλθει σε αυτό λαμβάνει βαθμό μαθήματος παύλα (-) ανεξάρτητα αν έχει παραδώσει θέμα και αν έχει συμμετάσχει στην ενδιάμεση εξέταση λαμβάνοντας οποιονδήποτε βαθμό. Ο βαθμός του διαγωνίσματος δεν κατοχυρώνεται για την επόμενη φορά σε περίπτωση που είναι προαγωγικός αλλά η συνολική βαθμολογία είναι μη προαγωγική (πχ. λόγω χαμηλής βαθμολογίας στις εργαστηριακές ασκήσεις).

 

 1. Υπολογιστικό Θέμα [Θ]. Είναι προαιρετικό, πρέπει να δηλωθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ενώ περισσότερες πληροφορίες ανακοινώνονται στον διαδυκτιακό τόπο του εργαστηρίου.

 

 1. Εργαστηριακές ασκήσεις [Α]. Είναι προαιρετικές και αφορούν στον σχεδιασμό στοιχείων μηχανών και κατασκευών, τον υπολογισμό τους σε κόπωση, όπως και την κατασκευή πρωτότυπου υπό κλίμακα, τον υπολογιστικό και  εργαστηριακό   έλεγχο   του   πρωτότυπου  και   την   αποτίμηση   /   αξιολόγηση   των αποτελεσμάτων. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να συμμετέχουν το δηλώνουν ενυπόγραφα, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας σε ειδική κατάσταση και από τη στιγμή που υπογράφουν η βαρύτητα της βαθμολογίας τους σε αυτές υπολογίζεται υποχρεωτικά στον τελικό βαθμό του μαθήματος, τόσο για την κανονική, όσο και για την επαναληπτική εξέταση . Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, ο διδάσκων καθορίζει ομάδες εργασίας, οι οποίες παραδίδουν κοινή έκθεση αποτελεσμάτων και εξετάζονται προφορικά. Κατά την προφορική εξέταση θεωρείται ότι όλα τα μέλη της ομάδας γνωρίζουν όλα τα επιμέρους στοιχεία της, ανεξάρτητα αν έχουν κάνει εσωτερικό επιμερισμό εργασιών.   Ο βαθμός των εργαστηριακών ασκήσεων δεν μεταφέρεται στο  επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Αν κάποιος φοιτητής δεν  προσέλθει στην προφορική εξέταση οιασδήποτε εκ των εργαστηριακών ασκήσεων, ή αποφασίσει να αποσυρθεί από όλες ή κάποιες από αυτές, λαμβάνει βαθμό μηδέν για τις αντίστοιχες ασκήσεις.

 

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος [Β] καθορίζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α’ τρόπος:

[Β]=0.6x[Θ]+0.2x[Ε]+0.2x[Δ]

 

β’ τρόπος:

[Β]=0.6x[Θ]+0.4x[Δ]

 

γ’ τρόπος:

[Β]=0.2x[Ε]+0.8x[Δ]

 

δ’ τρόπος:

[Β]=[Δ]

 

Ημερομηνίες που αφορούν στη διεξαγωγή της ενδιάμεσης εξέτασης, στη διορία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στα εργαστήρια, στην παράδοσή και στην προφορική εξέτασή τους, θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στο μάθημα και στον δικτυακό τόπο του μαθήματος.

Αγαπητοί σπουδαστές,

Τα παρακάτω εκφράζουν σκέψεις του διδάσκοντα βγαλμένες από τη διδακτική του εμπειρία και προορίζονται να σας βοηθήσουν να επιλέξετε αν θα ξεκινήσετε την εκπόνηση των προαιρετικών θεμάτων ή όχι. Για να λάβετε την τελική σας απόφαση συνιστάται να σταθμίσετε μεταξύ άλλων και τους παρακάτω παράγοντες.

Λόγοι που συνηγορούν να εκπονήσετε τα προαιρετικά θέματα:

1. Η επαφή με ένα πραγματικό μηχανολογικό πρόβλημα και η δυνατότητα εξεύρεσης πρακτικών τεχνικών λύσεων όπου απαιτούνται.
2. Η συνειδητοποίηση ότι προβλήματα ανάλυσης και ανασχεδιασμού υπαρχουσών μηχανολογικών κατασκευών είναι ιδιαίτερα σύνθετα και απαιτούν σεβασμό και περίσκεψη.
3. Η δυνατότητα έρευνας έτοιμων λύσεων (π.χ. από το διαδίκτυο) και η άντληση γνώσεων από ενημερωτικό τεχνικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) για ΣΜ.
4. Η ικανοποίηση ότι ασχοληθήκατε, αναπτύξατε και ολοκληρώσατε ένα πραγματικό μηχανολογικό πρόβλημα.

Λόγοι που συνηγορούν να μην εκπονήσετε τα προαιρετικά θέματα:

1. Η έλλειψη βασικών γνώσεων από τη Μηχανική, την Τεχνολογία Υλικών, το Μηχανολογικό Σχέδιο και την Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών από τα προηγούμενα εξάμηνα και η αδυναμία αναπλήρωσής τους σε μικρό χρονικό διάστημα.
2. Η αδυναμία διάθεσης αρκετού χρόνου για μελέτη και εργασία στο σπίτι για το συγκεκριμένο μάθημα.
3. Ο φόβος για την ικανότητα συγκέντρωσης και απόδοσης.
4. Η βάσιμη υποψία ότι κάποιος/οι από την ομάδα στην οποία συμμετέχετε δεν θα ασχοληθεί, με αποτέλεσμα
να πέσει επάνω σας όλη η δουλειά.
5. Η αναβλητικότητα και η αδιαφορία.

Λάθος λόγοι για να εκπονήσετε τα προαιρετικά θέματα:

1. Η προτροπή φίλων για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας. Η πείρα έχει δείξει ότι αν συρθείτε σε επιλογή που δεν είναι δική σας συχνά το αρχικό ενδιαφέρον γρήγορα ατονεί και η ομάδα πρακτικά αυτοδιαλύεται ή σέρνεται μέχρι το τέλος. Αν αυτό συμβεί τότε θα χάσετε το 60% του βαθμού του μαθήματος, δηλαδή
πρακτικά το μάθημα.
2. Η πεποίθηση ότι κάνετε καλή εντύπωση στο διδάσκοντα επειδή επιλέξατε τις εργαστηριακές ασκήσεις ακόμα κι αν παρουσιάσετε μέτριο αποτέλεσμα. Αυτό δεν ισχύει στο ελάχιστο, αλλά ακόμα κι ένα άριστο θέμα δεν σημαίνει την επίδειξη κάποιας ιδιαίτερης εύνοιας στη βαθμολόγηση του τελικού διαγωνίσματος.
3. Η τάση για συγκέντρωση μονάδων. Σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη, το 5 ή το 7 όχι μόνο δεν είναι εξασφαλισμένα ό,τι κι αν κάνετε, αλλά πρόχειρα, ημιτελή και γεμάτα λάθη θέματα μπορεί να βαθμολογηθούν με 0, 1 ή 2 παρασύροντας έτσι και τον τελικό βαθμό.
4. Η πεποίθηση ότι με προχειρότητες και αντιγραφές κάτι θετικό θα βγει με λίγο κόπο. Δυστυχώς, εκτός από το ότι η ετοιματζίδικη δουλειά-αντιγραφή φαίνεται πολύ εύκολα, η προφορική εξέταση είναι ένα φίλτρο που καταδεικνύει αμέσως και την πατρότητα των γραφομένων και την συμβολή του καθενός στην τελική εργασία.

Καλή εργασία

Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020

 

Υδραυλικά Πνευματικά Συστήματα & Μεταφορικά Ανυψωτικά Συστήματος

 

Υπολογιστικό Θέμα (Βαρύτητα 70% επί του συνολικού βαθμού)

 

Το υπολογιστικό θέμα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τον υπολογισμό υδραυλικού διαφορικού για sport πισωκίνητο αυτοκίνητο πόλης. Το σύστημα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τη σχέση μετάδοσής του από περίπου 12 έως περίπου 0.7 συνολικά (δηλαδή συμπεριλαμβανόμενης και της σταθερής σχέσης μετάδοσης του διαφορικού). Η ισχύς του κινητήρα ακολουθεί την καμπύλη

T= -4×10-10 n3 + 4×10-7n2 + 0.014n + 58.8

όπου T(Nm) και n(rpm), από τις 800 έως τις 6500 rpm. Η ονομαστική διάρκεια ζωής όλων των συνιστωσών είναι 350.000 km, πλην των λιπαντικών, τα οποία θα πρέπει να αλλάζονται σε όχι λιγότερο από 50.000 km. Ο κατασκευαστής του οχήματος συνιστά για το συγκεκριμένο όχημα ελαστικά 145 / 70 R13 71. Οι αποστάσεις των τροχών είναι 98.8’ και 58.2’ για wheelbar και track αντίστοιχα και το βάρος του είναι 1.205kg.

Αντικείμενο και σκοπός

Το αντικείμενο του Υπολογιστικού Θέματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Τη σχεδίαση του υδραυλικού κυκλώματος που θα υλοποιεί το διαφορικό.
 • Την εκλογή των υδραυλικών κινητήρων και των παρελκόμενων υδραυλικών στοιχείων του κυκλώματος.
 • Τον υπολογισμό της δυναμικής συμπεριφοράς του υδραυλικού κυκλώματος.
 • Την εύρεση της συνάρτηση μεταφοράς του ανοιχτού βρόγχου του συστήματος.
 • Την υλοποίηση PID ελέγχου για τον κλειστό βρόγχο ώστε το σύστημα να ανταπεξέρχεται σε επιβολή επιτάχυνσης 0-100 σε 8 sec.

Παραδοτέα

Η Τεχνική Έκθεση και ο Φάκελος Κατασκευαστικών Σχεδίων θα παραδοθούν στον διδάσκοντα σε έντυπη μορφή δύο ημέρες πριν από την παρουσίαση και προφορική εξέταση. Σε ημερομηνία μετά τη λήξη των εξετάσεων του εξαμήνου που θα ανακοινωθεί έγκαιρα οι ομάδες θα προετοιμάσουν μια παρουσίαση σε MS PowerPoint και θα την παρουσιάσουν κατά την προφορική εξέταση της εργαστηριακής άσκησης. Την ημέρα εκείνη θα προσκομίσουν στον διδάσκοντα CD που θα περιλαμβάνει την τελική εργασία με τα παραρτήματά της, τυχόν αρχεία CAD και Η-Υ που έχουν δημιουργηθεί και που παρουσιάζονται στην εργασία και το αρχείο PowerPoint της τελικής παρουσίασης. Τα αρχεία θα βρίσκονται στην πρωτότυπη μορφή τους (πχ Word και όχι pdf) και δεν θα είναι κλειδωμένα και προστατευμένα από συνθηματικά (passwords) για να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν. Τα θέματα δεν διορθώνονται και δεν επιστρέφονται.

 

Δήλωση, τρόπος εξέτασης, βαθμολογία

Οι σπουδαστές που το επιθυμούν μπορούν να σχηματίσουν τριμελείς ομάδες της αρεσκείας τους από σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι και οφείλουν το μάθημα. Η δήλωση του υπολογιστικού θέματος θα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα μέλος της ομάδας προς τον διδάσκοντα όπου θα αναγράφονται τα μέλη της ομάδας και θα γίνεται υποχρεωτικά κοινοποίηση στους λογαριασμούς τους. Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις από τα μέλη της ομάδας για μη συμμετοχή τους τότε θα κατοχυρώνεται η συμμετοχή με τη δηλωθείσα σύσταση και η ομάδα θα λαμβάνει αύξοντα αριθμό που θα της κοινοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι ομάδες των σπουδαστών μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις έως τις 30/03 στο email         mdlab.ntua@gmail.com. Μετά την ημερομηνία αυτή καμία δήλωση για συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

Κάθε ομάδα θα ορίσει ένα μέλος της το οποίο θα συμμετέχει στα Skype sessions επίλυσης αποριών που θα γίνονται τις ημέρες στις οποίες η σχολή θα παραμείνει κλειστή. (Περισσότερες πληροφορίες για τα sessions θα αναρτηθούν στην κεντρική σελίδα του μαθήματος και του Εργαστηρίου τις επόμενες ημέρες.)

Το υπολογιστικό θέμα μετράει κατά το 70% του βαθμού του μαθήματος. Ο βαθμός είναι ατομικός και προκύπτει από τη βαθμολογία της κοινής έκθεσης και την προφορική παρουσίαση – αξιολόγηση του σπουδαστή, ο οποίος αφού ενημερώσει τον διδάσκοντα για το τμήμα της εργασίας με το οποίο ασχολήθηκε ιδιαίτερα (αν έχει γίνει εσωτερικά της ομάδας κατανομή του φόρτου εργασίας) παρουσιάζει τη δουλειά του και ερωτάται γι αυτήν. Η παρουσίαση δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20min συνολικά ανά ομάδα.

 

Διάρθρωση της Τεχνικής έκθεσης

Η τεχνική έκθεση θα είναι γραμμένη σε Η-Υ και θα είναι τυπωμένη σε λευκό χαρτί Α4 με εκτύπωση και στις δύο όψεις κάθε φύλλου με μαύρο μελάνι (εκτός από έγχρωμες φωτογραφίες) και βιβλιοδεσία σε φάκελο με ελάσματα. Όλες οι σελίδες θα είναι αριθμημένες εκτός του εξώφυλλου. Αν στα παραρτήματα περιέχεται γραπτό κείμενο επίσης οι σελίδες που αντιστοιχούν σ αυτό θα αριθμούνται χωριστά.

Η γραμματοσειρά θα είναι Calibri  11pts και όλα τα περιθώρια 1εκ. Οι παράγραφοι δεν θα έχουν αριστερά εσοχή, οι λέξεις θα είναι πλήρως στοιχισμένες (full justification) με μονό διάστιχο και απόσταση μεταξύ παραγράφων 6pts. Η αρίθμηση των σελίδων θα γίνεται στο υποσέλιδο ενώ στην κεφαλίδα θα γράφεται ο α/α της ομάδας και ο τίτλος της άσκησης. Από την τυποποίηση του μεγέθους της γραμματοσειράς εξαιρείται μόνο το εξώφυλλο στο οποίο θα πρέπει να γράφεται ο τίτλος της άσκησης, ο α/α της ομάδας, τα ονοματεπώνυμα των μελών της και οι κωδικοί τους στη Σχολή, το ακαδημαϊκό έτος και όποια άλλη πληροφορία – δηλωτική φωτογραφία οι σπουδαστές κρίνουν απαραίτητη.

Η διάρθρωση της εργασίας και ο μέγιστος αριθμός σελίδων (εκτός των Παρατημάτων όπου δεν υπάρχει μέγιστο όριο σελίδων) παρουσιάζονται παρακάτω:

 1. Περίληψη

Μέγιστο μήκος 350 λέξεις

Περιλαμβάνει περίληψη του τρόπου εργασίας και σύντομη αναφορά των σημαντικότερων ευρημάτων της.

 1. Abstract

Maximum length 350 words

Contains a brief account of the work performed and a short presentation of the most important technical findings

 1. Παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων (αν υπάρχουν) και επιλογή της καλύτερης λύσης.

Μέγιστο μήκος 5 σελίδες

Περιέχει τα αποτελέσματα της διαδικασίας γρήγορης αναζήτησης τύπου brainstorming για την επιλογή της κατάλληλης λύσης. Οι λύσεις δίνονται σκαριφηματικά και συνοδεύονται αν απαιτείται από τους γρήγορους υπολογισμούς που καταστρώθηκαν κατά την επινόησή τους. Αν τα σκαριφήματα αυτά είναι λεπτομερή και δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χώρος τότε συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Β.  Στην παράγραφο αυτή περιλαμβάνεται η παράθεση των κριτηρίων σύγκρισης / αποτίμησης, η συγκριτική αποτίμηση των προταθεισών λύσεων και η αιτιολογημένη επιλογή της καταλληλότερης.

 1. Μοντελοποίηση λειτουργίας. Ανάλυση και σχεδιασμός κυρίως συστήματος και υποσυστημάτων

Μέγιστο μήκος 40 σελίδες

Η ανωτέρω επιλεγείσα λύση αναλύεται σε λειτουργικά υποσυστήματα τα οποία και μελετώνται αναλυτικά. Επιλέγεται η γεωμετρία της διάταξης και ελέγχεται έναντι υπερφόρτισης και κόπωσης για όλα τα στοιχεία που την αποτελούν. Οι αναγκαίοι υπολογισμοί με χρήση της μηχανικής ρευστών και της μηχανικής των στερεών γίνονται είτε αναλυτικά όπου είναι εφικτό είτε αριθμητικά με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων (πχ. πεπερασμένων διαφορών ή πεπερασμένων στοιχείων). Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει λεπτομερή διαστασιολόγηση όλων των υποσυστημάτων και σχεδιασμό όλων των μη τυποποιημένων στοιχείων στις αναγκαίες όψεις.

 1. Βιβλιογραφία

Μέγιστο μήκος 1 σελίδα

Αναγράψτε τις βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήσατε

Παράρτημα Α

Φάκελος κατασκευαστικών σχεδίων

Περιλαμβάνει τα μηχανολογικά σχέδια που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν τα αναγκαία μονογραμμικά διαγράμματα και τα συναρμολογημένα σχέδια των κυριοτέρων υποσυστημάτων του συστήματος. Εάν χρησιμοποιηθούν έτοιμα υπομνήματα τότε όλα τα πεδία του υπομνήματος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα και όχι απλώς να καταλαμβάνουν χωρίς λόγο χρήσιμο χώρο. Τα σχέδια δεν απαιτείται να είναι τυπωμένα υπό κλίμακα, αλλά πρέπει να είναι ευδιάκριτα τυπωμένα στις αναγκαίες όψεις και τομές είτε σε Α4 είτε σε Α3 που θα διπλωθεί στις διαστάσεις του Α4.

Παράρτημα Β

Προγράμματα Η-Υ. Εξισώσεις

Εάν γραφούν προγράμματα Η-Υ οι λίστες του προγράμματος θα πρέπει να παρατεθούν στο παράρτημα αυτό. Επίσης εάν τυχόν εξισώσεις ή συστήματα εξισώσεων περιλαμβάνουν πολλά βήματα (όχι τετριμμένα) και δεν μπορούν να περιληφθούν στο δεδομένο μέγιστο μήκος σελίδων, μπορούν να συμπεριληφθούν εδώ. Το ίδιο ισχύει για προσομοιώσεις και αναλύσεις (π.χ. στο Matlab, FORTRAN, MathCAD, Solidworks, ANSYS κλπ). Τέλος ό,τι άλλο προκύψει που δεν χωράει στις κυρίως παραγράφους της έκθεσης και θεωρείται σκόπιμο να συμπεριληφθεί μπορεί να καταχωρηθεί στο παρόν Παράρτημα  Β.

 

Εκφώνηση (pdf)

 

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Υπολογιστικό Θέμα 2015-2016

[pdf-embedder url=”http://www.mdlab.mech.ntua.gr/wp-content/uploads/Βαθμολογίες-Υδρ1.pdf”]