Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα


 • Παράδοση θεμάτων μαθήματος Υδραυλικών & Πνευματικών Συστημάτων

  Ανακοινώνεται πως οι ομάδες των σπουδαστών που το επιθυμούν, δύνανται να παραδώσουν το εξαμηνιαίο θέμα τους τον Σεπτέμβριο. Όσες ομάδες ενδιαφέρονται, πρέπει να το δηλώσουν στον διδάσκοντα (vspitas@central.ntua.gr) έως την Παρασκευή 08/06/2018. Η νέα ημερομηνία παράδοσης των εργασιών θα δημοσιοποιηθεί εκ νέου στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου, μετά την ανακοίνωση του προγράμματος της επαναληπτικής εξεταστικής.
 • Σεμινάριο Σχεδιασμού Υδραυλικής Μηχανής Εφελκυσμού

  Την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 16:30 θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών ΕΜΠ, Κτήριο Μ ισόγειο, σεμινάριο σχεδιασμού υδραυλικής μηχανής δοκιμών μηχανικών ιδιοτήτων υλικών ικανότητας 50 τόνων. Η μηχανή που θα σχεδιαστεί, θα μπορεί να πραγματοποιήσει δοκιμές εφελκυσμού, θλίψης και στρέψης. Ο σχεδιασμός της μηχανής θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο, παρουσία των σπουδαστών […]
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Ανακοινώνεται ότι το μάθημα των Ανυψωτικών, Μεταφορικών και Πνευματικών Συστημάτων της Δευτέρας 21/05/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω παρουσίας του διδάσκοντα στην Γενική Συνέλευση.
 • Υπολογιστικό θέμα ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Στη σελίδα του μαθήματος ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ έχει ανέβει η εκφώνηση του Υπολογιστικού Θέματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
 • Εξέταση στο μάθημα “Ανυψωτικά, Μεταφορικά και Υδραυλικά Συστήματα”

  Ανακοινώνεται πως η εξέταση του μαθήματος των Ανυψωτικών, Μεταφορικών και Υδραυλικών Συστημάτων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/02/2018 στην Αίθουσα Ζ205 και ώρα 15:00.

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στη μετάδοση κίνησης και μεταφορά ισχύος με υδραυλικά – πνευματικά συστήματα υψηλής πίεσης.
 • Ροή ισχύος και μάζας σε υδραυλικά – πνευματικά συστήματα.
 • Υδραυλικά ρευστά (ιδιότητες και εκλογή τους).
 • Μεταβατικά φαινόμενα και υδραυλικά πλήγματα.
 • Δημιουργία υδραυλικής ισχύος με χρήση αντλιών θετικής μετατόπισης. Γεωμετρία και υπολογισμός παροχής, παλμού παροχής και απωλειών γραναζωτών, εμβολοφόρων, κοχλιοφόρων, πτερυγιοφόρων κλπ. αντλιών θετικής μετατόπισης.
 • Σωληνώσεις, συνδέσεις. Στοιχεία ρύθμισης παροχής και ελέγχου ροής (αντεπίστροφες βαλβίδες, ασφαλιστικά, βαλβίδες κατεύθυνσης ροής κλπ.).
 • Παρελκόμενα στοιχεία υδραυλικού κυκλώματος (δεξαμενές, φίλτρα, εναλλάκτες κλπ.).
 • Υδραυλικοί επενεργητές (κύλινδροι και υδραυλικοί περιστροφικοί κινητήρες), υπολογισμός και εφαρμογές τους.
 • Συσσωρευτές ενέργειας.
 • Στοιχεία ελέγχου επενεργητών (σερβοβαλβίδες, αναλογικές βαλβίδες) και συστήματα meter-in, meter-out. Μηχανολογικές στεγανώσεις και φραγές υψηλής πίεσης.
 • Συνδεσμολογία αντλιών hi-lo και συγχρονισμός κινήσεων. Μονογραμμικά διαγράμματα υδραυλικών συστημάτων.
 • Πνευματικοί αεροσυμπιεστές. Αεροφυλάκια και συστήματα επεξεργασίας αέρα
  υψηλής πίεσης.
 • Πνευματικοί κύλινδροι / κινητήρες και εκλογή – υπολογισμός τους.
 • Πνευματικές βαλβίδες και αυτοματισμοί. Πνευματικά κυκλώματα.
 • Υδραυλικοί και πνευματικοί κινητήρες και κύλινδροι.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενο Σύγγραμμα (Εύδοξος)

 • Κωστόπουλος Θ., Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα, Εκδόσεις Συμεών

Τρόπος βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση των κ.κ. σπουδαστών στο μάθημα των Στοιχείων Μηχανών Ι πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:

 

 1. Διαγώνισμα [Δ]. Διενεργείται κατά  την  περίοδο των  κανονικών ή επαναληπτικών εξετάσεων που ανακοινώνει η Σχολή και είναι υποχρεωτικό για όλους προκειμένου να περάσουν το μάθημα. Διαρκεί συνήθως μία με μιάμιση ώρα. Εάν κάποιος δεν προσέλθει σε αυτό λαμβάνει βαθμό μαθήματος παύλα (-) ανεξάρτητα αν έχει παραδώσει θέμα και αν έχει συμμετάσχει στην ενδιάμεση εξέταση λαμβάνοντας οποιονδήποτε βαθμό. Ο βαθμός του διαγωνίσματος δεν κατοχυρώνεται για την επόμενη φορά σε περίπτωση που είναι προαγωγικός αλλά η συνολική βαθμολογία είναι μη προαγωγική (πχ. λόγω χαμηλής βαθμολογίας στις εργαστηριακές ασκήσεις).

 

 1. Υπολογιστικό Θέμα [Θ]. Είναι προαιρετικό, πρέπει να δηλωθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ενώ περισσότερες πληροφορίες ανακοινώνονται στον διαδυκτιακό τόπο του εργαστηρίου.

 

 1. Εργαστηριακές ασκήσεις [Α]. Είναι προαιρετικές και αφορούν στον σχεδιασμό στοιχείων μηχανών και κατασκευών, τον υπολογισμό τους σε κόπωση, όπως και την κατασκευή πρωτότυπου υπό κλίμακα, τον υπολογιστικό και  εργαστηριακό   έλεγχο   του   πρωτότυπου  και   την   αποτίμηση   /   αξιολόγηση   των αποτελεσμάτων. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να συμμετέχουν το δηλώνουν ενυπόγραφα, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας σε ειδική κατάσταση και από τη στιγμή που υπογράφουν η βαρύτητα της βαθμολογίας τους σε αυτές υπολογίζεται υποχρεωτικά στον τελικό βαθμό του μαθήματος, τόσο για την κανονική, όσο και για την επαναληπτική εξέταση . Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, ο διδάσκων καθορίζει ομάδες εργασίας, οι οποίες παραδίδουν κοινή έκθεση αποτελεσμάτων και εξετάζονται προφορικά. Κατά την προφορική εξέταση θεωρείται ότι όλα τα μέλη της ομάδας γνωρίζουν όλα τα επιμέρους στοιχεία της, ανεξάρτητα αν έχουν κάνει εσωτερικό επιμερισμό εργασιών.   Ο βαθμός των εργαστηριακών ασκήσεων δεν μεταφέρεται στο  επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Αν κάποιος φοιτητής δεν  προσέλθει στην προφορική εξέταση οιασδήποτε εκ των εργαστηριακών ασκήσεων, ή αποφασίσει να αποσυρθεί από όλες ή κάποιες από αυτές, λαμβάνει βαθμό μηδέν για τις αντίστοιχες ασκήσεις.

 

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος [Β] καθορίζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α’ τρόπος:

[Β]=0.6x[Θ]+0.2x[Ε]+0.2x[Δ]

 

β’ τρόπος:

[Β]=0.6x[Θ]+0.4x[Δ]

 

γ’ τρόπος:

[Β]=0.2x[Ε]+0.8x[Δ]

 

δ’ τρόπος:

[Β]=[Δ]

 

Ημερομηνίες που αφορούν στη διεξαγωγή της ενδιάμεσης εξέτασης, στη διορία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στα εργαστήρια, στην παράδοσή και στην προφορική εξέτασή τους, θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στο μάθημα και στον δικτυακό τόπο του μαθήματος.

Αγαπητοί σπουδαστές,

Τα παρακάτω εκφράζουν σκέψεις του διδάσκοντα βγαλμένες από τη διδακτική του εμπειρία και προορίζονται να σας βοηθήσουν να επιλέξετε αν θα ξεκινήσετε την εκπόνηση των προαιρετικών θεμάτων ή όχι. Για να λάβετε την τελική σας απόφαση συνιστάται να σταθμίσετε μεταξύ άλλων και τους παρακάτω παράγοντες.

Λόγοι που συνηγορούν να εκπονήσετε τα προαιρετικά θέματα:

1. Η επαφή με ένα πραγματικό μηχανολογικό πρόβλημα και η δυνατότητα εξεύρεσης πρακτικών τεχνικών λύσεων όπου απαιτούνται.
2. Η συνειδητοποίηση ότι προβλήματα ανάλυσης και ανασχεδιασμού υπαρχουσών μηχανολογικών κατασκευών είναι ιδιαίτερα σύνθετα και απαιτούν σεβασμό και περίσκεψη.
3. Η δυνατότητα έρευνας έτοιμων λύσεων (π.χ. από το διαδίκτυο) και η άντληση γνώσεων από ενημερωτικό τεχνικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) για ΣΜ.
4. Η ικανοποίηση ότι ασχοληθήκατε, αναπτύξατε και ολοκληρώσατε ένα πραγματικό μηχανολογικό πρόβλημα.

Λόγοι που συνηγορούν να μην εκπονήσετε τα προαιρετικά θέματα:

1. Η έλλειψη βασικών γνώσεων από τη Μηχανική, την Τεχνολογία Υλικών, το Μηχανολογικό Σχέδιο και την Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών από τα προηγούμενα εξάμηνα και η αδυναμία αναπλήρωσής τους σε μικρό χρονικό διάστημα.
2. Η αδυναμία διάθεσης αρκετού χρόνου για μελέτη και εργασία στο σπίτι για το συγκεκριμένο μάθημα.
3. Ο φόβος για την ικανότητα συγκέντρωσης και απόδοσης.
4. Η βάσιμη υποψία ότι κάποιος/οι από την ομάδα στην οποία συμμετέχετε δεν θα ασχοληθεί, με αποτέλεσμα
να πέσει επάνω σας όλη η δουλειά.
5. Η αναβλητικότητα και η αδιαφορία.

Λάθος λόγοι για να εκπονήσετε τα προαιρετικά θέματα:

1. Η προτροπή φίλων για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας. Η πείρα έχει δείξει ότι αν συρθείτε σε επιλογή που δεν είναι δική σας συχνά το αρχικό ενδιαφέρον γρήγορα ατονεί και η ομάδα πρακτικά αυτοδιαλύεται ή σέρνεται μέχρι το τέλος. Αν αυτό συμβεί τότε θα χάσετε το 60% του βαθμού του μαθήματος, δηλαδή
πρακτικά το μάθημα.
2. Η πεποίθηση ότι κάνετε καλή εντύπωση στο διδάσκοντα επειδή επιλέξατε τις εργαστηριακές ασκήσεις ακόμα κι αν παρουσιάσετε μέτριο αποτέλεσμα. Αυτό δεν ισχύει στο ελάχιστο, αλλά ακόμα κι ένα άριστο θέμα δεν σημαίνει την επίδειξη κάποιας ιδιαίτερης εύνοιας στη βαθμολόγηση του τελικού διαγωνίσματος.
3. Η τάση για συγκέντρωση μονάδων. Σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη, το 5 ή το 7 όχι μόνο δεν είναι εξασφαλισμένα ό,τι κι αν κάνετε, αλλά πρόχειρα, ημιτελή και γεμάτα λάθη θέματα μπορεί να βαθμολογηθούν με 0, 1 ή 2 παρασύροντας έτσι και τον τελικό βαθμό.
4. Η πεποίθηση ότι με προχειρότητες και αντιγραφές κάτι θετικό θα βγει με λίγο κόπο. Δυστυχώς, εκτός από το ότι η ετοιματζίδικη δουλειά-αντιγραφή φαίνεται πολύ εύκολα, η προφορική εξέταση είναι ένα φίλτρο που καταδεικνύει αμέσως και την πατρότητα των γραφομένων και την συμβολή του καθενός στην τελική εργασία.

Καλή εργασία

Ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018

 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Υπολογιστικό Θέμα

Υπολογισμός και σχεδιασμός σερβοϋδραυλικής μηχανής δοκιμών εφελκυσμού/ θλίψης σε δοκίμια (Βαρύτητα 100%)

 

 

Αντικείμενο και σκοπός του θέματος

Το αντικείμενο του θέματος είναι ο σχεδιασμός και ο υπολογισμός μιας σερβοϋδραυλικής μηχανής δοκιμών εφελκυσμού/ θλίψης δυναμικότητας 500 kN και διαδρομής 250 mm. Ως μελετώμενο σύστημα ορίζεται το hardware της μηχανής (σασί, υδραυλικός επενεργητής, αρπάγες), η μετρητές θέσης φορτίου, το υδραυλικό σύστημα το οποίο δημιουργεί και διαχειρίζεται την υδραυλική ισχύ καθώς και το σύστημα ελέγχου και ο προγραμματισμός του μέσω user interface που θα επιτρέπει την εισαγωγή χρονοσειρών για έλεγχο θέσης ή φορτίου συναρτήσει του χρόνου.

 

Προδιαγραφές:

 • Ονομαστικό φορτίο 500 kN
 • Διαδρομή 250 mm
 • Μέγιστες διαστάσεις δοκιμίου Ø50 ή ορθογωνικής διατομής 100×20 με μέγιστο μήκος 500 mm
 • Μέγιστη συχνότητα δοκιμής 20 Hz
 • Ακρίβεια μέτρησης φορτίου 0,01%
 • Ακρίβεια μέτρησης μετατόπισης 0,005 mm
 • Ανάλυση μέτρησης φορτίου 1 N
 • Ανάλυση μέτρησης μετατόπισης 1 μm
 • Η μέγιστη ισχύς του συστήματος αντιστοιχεί σε ταλάντωση πλάτους 2mm σε φορτίο πλάτους 80 kN
 • Μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση της μετρούμενης καταπόνησης (επιμήκυνση ή φορτίο) από την ονομαστική χρονοσειρά 0,5% για συχνότητα έως 1 Hz, 1% για συχνότητα 1 – 5 Hz και 3% για συχνότητα 5 – 20 Hz.
 • Τροφοδοσία 230 – 480 V, 3Φ, 50 Hz από πίνακα με ασφάλεια 80 Α

 

 

Δήλωση Εργασίας – Παραδοτέα

Το θέμα εκπονείται ομαδικά σε ομάδες των 4 σπουδαστών το πολύ. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σχηματίζουν ομάδες τις οποίες δηλώνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον διδάσκοντα (vspitas@central.ntua.gr) έως την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018. Η συμμετοχή σε ομάδα για την εκπόνηση υπολογιστικού θέματος είναι προαιρετική, αλλά από την στιγμή που ο σπουδαστής δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να παραδώσει τεχνική έκθεση και να συμμετέχει στην τελική παρουσίαση διότι αλλιώς λαμβάνει βαθμό 0 σε αυτή. Η βαθμολογία του υπολογιστικού θέματος ισχύει και για την επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου 2018 στο μάθημα και δεν μεταφέρεται σε επόμενα έτη.

Η κάθε ομάδα την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της επίσημης εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, καλείται να παραδώσει την πλήρη τεχνική έκθεση και τον φάκελο των σχεδίων καθώς και τα παραρτήματα στο Εργαστήριο ΣΜ σε κοινό φάκελο με ελάσματα από τις 12:00 έως τις 13:00. Την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα οι ομάδες θα προσέλθουν για παρουσίαση και προφορική εξέταση στο θέμα τους στο Εργαστήριο ΣΜ σε ώρες που θα ανακοινωθούν, προσκομίζοντας στον διδάσκοντα CD που θα περιλαμβάνει τις τελικές εργασίες με τα παραρτήματά τους, τυχόν αρχεία CAD που έχουν δημιουργηθεί και που παρουσιάζονται στις εργασίες, τον υπολογιστικό κώδικα και το αρχείο PowerPoint της τελικής παρουσίασης. Τα αρχεία θα βρίσκονται στην πρωτότυπη μορφή τους (πχ Word και όχι pdf) και δεν θα είναι κλειδωμένα και προστατευμένα από συνθηματικά (passwords) για να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν. Οι εκθέσεις δεν διορθώνονται και δεν επιστρέφονται.

Το υπολογιστικό θέμα μετράει κατά το 100% του βαθμού του μαθήματος. Ο βαθμός είναι ατομικός και προκύπτει από τη βαθμολογία της κοινής έκθεσης και από την προφορική εξέταση – παρουσίαση όπου το κάθε μέλος της ομάδας, αφού ενημερώσει τον διδάσκοντα για το τμήμα της εργασίας με το οποίο ασχολήθηκε ιδιαίτερα (αν έχει γίνει εσωτερικά της ομάδας κατανομή του φόρτου εργασίας), παρουσιάζει τη δουλειά του και ερωτάται γι αυτήν. Η παρουσίαση δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 min συνολικά ανά ομάδα. Οι ομάδες αφού ολοκληρώσουν την παρουσίασή τους και εξεταστούν προφορικά στο υπολογιστικό θέμα, θα κληθούν να ενσωματώσουν στον κώδικα προσομοίωσης της λειτουργίας της μηχανής που έχουν σχεδιάσει (συνάρτηση μεταφοράς ανοιχτού βρόχου του μηχανικού και υδραυλικού συστήματος της μηχανής και σύστημα αυτομάτου ελέγχου) ξεχωριστό module που θα τους δοθεί τη στιγμή εκείνη από τον διδάσκοντα το οποίο θα προσομοιώνει χρονικά εξαρτημένη συμπεριφορά δοκιμίου με inputs και outputs που θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να εκτελέσουν προσομοίωση πειράματος εφελκυσμού θλίψης σε αυτό αποδεικνύοντας την καλή λειτουργία (εντός των προδιαγραφών ακριβείας) της μηχανής. Η επιτυχία τους στη δοκιμασία αυτή θα καθορίσει το 20% του βαθμού στην εργασία.

 

Διάρθρωση της τεχνικής έκθεσης

Από κάθε ομάδα θα παραδοθεί μία τεχνική έκθεση.

Η τεχνική έκθεση θα είναι γραμμένη σε Η-Υ και θα είναι τυπωμένη σε λευκό χαρτί Α4 με εκτύπωση και στις δύο όψεις κάθε φύλλου με μαύρο μελάνι (εκτός από έγχρωμες φωτογραφίες). Όλες οι σελίδες θα είναι αριθμημένες εκτός του εξώφυλλου. Αν στα παραρτήματα περιέχεται γραπτό κείμενο επίσης οι σελίδες που αντιστοιχούν σ’ αυτό θα αριθμούνται χωριστά.

Η γραμματοσειρά θα είναι Calibri  11pts και όλα τα περιθώρια 1εκ. Οι παράγραφοι δεν θα έχουν αριστερά εσοχή, οι λέξεις θα είναι πλήρως στοιχισμένες (full justification) με μονό διάστιχο και απόσταση μεταξύ παραγράφων 6pts. Η αρίθμηση των σελίδων θα γίνεται στο υποσέλιδο ενώ στην κεφαλίδα θα γράφεται ο α/α της ομάδας και ο τίτλος του υπολογιστικού θέματος. Από την τυποποίηση του μεγέθους της γραμματοσειράς εξαιρείται μόνο το εξώφυλλο στο οποίο θα πρέπει να γράφεται ο τίτλος της άσκησης, ο α/α της ομάδας, τα ονοματεπώνυμα των μελών της και οι κωδικοί τους στη Σχολή, το ακαδημαϊκό έτος και όποια άλλη πληροφορία – δηλωτική φωτογραφία οι σπουδαστές κρίνουν απαραίτητη.

Η διάρθρωση της εργασίας και ο μέγιστος αριθμός σελίδων (εκτός του Παραρτήματος όπου δεν υπάρχει μέγιστο όριο σελίδων) είναι η ακόλουθη:

 1. Περίληψη

Μέγιστο μήκος 350 λέξεις

Περιλαμβάνει περίληψη του τρόπου εργασίας και σύντομη αναφορά των σημαντικότερων ευρημάτων της.

 1. Abstract

Maximum length 350 words

Contains a brief account of the work performed and a short presentation of the most important technical findings.

 1. Προδιαγραφές σχεδιασμού

Μέγιστο μήκος 2 σελίδες

Περιέχει σκαρίφημα και λίστα των προδιαγραφών κατασκευής συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δόθηκαν από τον διδάσκοντα.

 1. Ανάλυση της μηχανής και υπολογισμός της

Μέγιστο μήκος 60 σελίδες

 • Σχεδιασμός και ανάλυση του σασί της μηχανής (αντοχές, στατική και δυναμική προσομοίωση λειτουργίας)
 • Σχεδιασμός και ανάλυση των αρπαγών της μηχανής (αντοχές, στατική και δυναμική προσομοίωση λειτουργίας) επιλέγοντας είτε κυλινδρικό είτε ορθογωνικό δοκίμιο
 • Σχεδιασμός και ανάλυση του υδραυλικού συστήματος (κύκλωμα, βαλβίδες, αντλία, κύλινδρος, συσσωρευτές, δεξαμενή, εναλλάκτες, φίλτρα κ.λ.π.)
 • Επιλογή των μετρητικών συστημάτων φορτίου – μετατόπισης
 • Σχεδιασμός και ανάλυση του συστήματος ελέγχου
 • Προγραμματισμός του interface σε προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab/ Simulink
 1. Κατασκευαστικά και συναρμολογημένα σχέδια

Δεν υπάρχει μέγιστο μήκος

 1. Βιβλιογραφία

Μέγιστο μήκος 2 σελίδες

Περιέχει τις βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν.

 

Παράρτημα

Συνοδευτικό υλικό

Περιλαμβάνει λίστες προγραμμάτων Η/Υ που χρησιμοποιήθηκαν, ενδιάμεσα αποτελέσματα ή ειδικές μελέτες υποσυστημάτων που δεν συμπεριελήφθησαν στο κυρίως τεύχος υπολογισμών. Τέλος ό,τι άλλο προκύψει που δεν χωράει στις κυρίως παραγράφους της έκθεσης και θεωρείται σκόπιμο να συμπεριληφθεί μπορεί να καταχωρηθεί στο Παράρτημα.

Υπολογιστικό Θέμα 2015-2016

[pdf-embedder url=”http://www.mdlab.mech.ntua.gr/wp-content/uploads/Βαθμολογίες-Υδρ1.pdf”]