Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα


 • Εξέταση στο μάθημα “Ανυψωτικά, Μεταφορικά και Υδραυλικά Συστήματα”

  Ανακοινώνεται πως η εξέταση του μαθήματος των Ανυψωτικών, Μεταφορικών και Υδραυλικών Συστημάτων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/02/2018 στην Αίθουσα Ζ205 και ώρα 15:00.
 • Εξέταση Υπολογιστικού θέματος Υδραυλικών Συστημάτων Υψηλής Πίεσης

  Η εξέταση του Υπολογιστικού θέματος του μαθήματος Υδραυλικά Συστήματα Υψηλής Πίεσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7/7/2017 και ώρα 10:30-13:00 στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών.
 • Παράδοση και εξέταση Υπολογιστικού θέματος Υδραυλικών Συστημάτων Υψηλής Πίεσης

  Η παράδοση και παρουσίαση-εξέταση των εργασιών του μαθήματος Υδραυλικά Συστήματα του 8ου εξαμήνου θα γίνει σε δύο ημερομηνίες: Παράδοση την Πέμπτη 29/6/2017 και ώρα 12:00-14:00 και παρουσίαση-εξέταση την Παρασκευή 30/6/2017 και ώρα 11:00-13:00 και εναλλακτικά Παράδοση την Πέμπτη 06/7/2017 και ώρα 15:00-17:00 και παρουσίαση-εξέταση την Παρασκευή 7/7/2017 (σε ώρα που θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα) Οι ομάδες […]
 • Aσκήσεις στο μάθημα των Υδραυλικών Συστημάτων Υψηλής Πίεσης

  Στην καρτέλα ¨Εκπαιδευτικό Υλικό” της σελίδας του μαθήματος των Υδραυλικών Συστημάτων Υψηλής Πίεσης βρίσκεται ανανεωμένη σειρά ασκήσεων
 • Θέμα Υδραυλικών 2017

  Ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017   Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα   Υπολογιστικό Θέμα (Βαρύτητα 70% επί του συνολικού βαθμού) Σχεδιασμός πνευματικού εκτονωτή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε κύκλωμα Οργανικού Κύκλου Rankine   Αντικείμενο και σκοπός του υπολογιστικού θέματος: Κατασκευαστική εταιρεία στην οποία εργάζεστε αναλαμβάνει την σχεδίαση και την κατασκευή πνευματικού εκτονωτή τύπου Scroll Expander […]

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στη μετάδοση κίνησης και μεταφορά ισχύος με υδραυλικά – πνευματικά συστήματα υψηλής πίεσης.
 • Ροή ισχύος και μάζας σε υδραυλικά – πνευματικά συστήματα.
 • Υδραυλικά ρευστά (ιδιότητες και εκλογή τους).
 • Μεταβατικά φαινόμενα και υδραυλικά πλήγματα.
 • Δημιουργία υδραυλικής ισχύος με χρήση αντλιών θετικής μετατόπισης. Γεωμετρία και υπολογισμός παροχής, παλμού παροχής και απωλειών γραναζωτών, εμβολοφόρων, κοχλιοφόρων, πτερυγιοφόρων κλπ. αντλιών θετικής μετατόπισης.
 • Σωληνώσεις, συνδέσεις. Στοιχεία ρύθμισης παροχής και ελέγχου ροής (αντεπίστροφες βαλβίδες, ασφαλιστικά, βαλβίδες κατεύθυνσης ροής κλπ.).
 • Παρελκόμενα στοιχεία υδραυλικού κυκλώματος (δεξαμενές, φίλτρα, εναλλάκτες κλπ.).
 • Υδραυλικοί επενεργητές (κύλινδροι και υδραυλικοί περιστροφικοί κινητήρες), υπολογισμός και εφαρμογές τους.
 • Συσσωρευτές ενέργειας.
 • Στοιχεία ελέγχου επενεργητών (σερβοβαλβίδες, αναλογικές βαλβίδες) και συστήματα meter-in, meter-out. Μηχανολογικές στεγανώσεις και φραγές υψηλής πίεσης.
 • Συνδεσμολογία αντλιών hi-lo και συγχρονισμός κινήσεων. Μονογραμμικά διαγράμματα υδραυλικών συστημάτων.
 • Πνευματικοί αεροσυμπιεστές. Αεροφυλάκια και συστήματα επεξεργασίας αέρα
  υψηλής πίεσης.
 • Πνευματικοί κύλινδροι / κινητήρες και εκλογή – υπολογισμός τους.
 • Πνευματικές βαλβίδες και αυτοματισμοί. Πνευματικά κυκλώματα.
 • Υδραυλικοί και πνευματικοί κινητήρες και κύλινδροι.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενο Σύγγραμμα (Εύδοξος)

 • Κωστόπουλος Θ., Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα, Εκδόσεις Συμεών

Τρόπος βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση των κ.κ. σπουδαστών στο μάθημα των Στοιχείων Μηχανών Ι πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:

 

 1. Διαγώνισμα [Δ]. Διενεργείται κατά  την  περίοδο των  κανονικών ή επαναληπτικών εξετάσεων που ανακοινώνει η Σχολή και είναι υποχρεωτικό για όλους προκειμένου να περάσουν το μάθημα. Διαρκεί συνήθως μία με μιάμιση ώρα. Εάν κάποιος δεν προσέλθει σε αυτό λαμβάνει βαθμό μαθήματος παύλα (-) ανεξάρτητα αν έχει παραδώσει θέμα και αν έχει συμμετάσχει στην ενδιάμεση εξέταση λαμβάνοντας οποιονδήποτε βαθμό. Ο βαθμός του διαγωνίσματος δεν κατοχυρώνεται για την επόμενη φορά σε περίπτωση που είναι προαγωγικός αλλά η συνολική βαθμολογία είναι μη προαγωγική (πχ. λόγω χαμηλής βαθμολογίας στις εργαστηριακές ασκήσεις).

 

 1. Υπολογιστικό Θέμα [Θ]. Είναι προαιρετικό, πρέπει να δηλωθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ενώ περισσότερες πληροφορίες ανακοινώνονται στον διαδυκτιακό τόπο του εργαστηρίου.

 

 1. Εργαστηριακές ασκήσεις [Α]. Είναι προαιρετικές και αφορούν στον σχεδιασμό στοιχείων μηχανών και κατασκευών, τον υπολογισμό τους σε κόπωση, όπως και την κατασκευή πρωτότυπου υπό κλίμακα, τον υπολογιστικό και  εργαστηριακό   έλεγχο   του   πρωτότυπου  και   την   αποτίμηση   /   αξιολόγηση   των αποτελεσμάτων. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να συμμετέχουν το δηλώνουν ενυπόγραφα, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας σε ειδική κατάσταση και από τη στιγμή που υπογράφουν η βαρύτητα της βαθμολογίας τους σε αυτές υπολογίζεται υποχρεωτικά στον τελικό βαθμό του μαθήματος, τόσο για την κανονική, όσο και για την επαναληπτική εξέταση . Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, ο διδάσκων καθορίζει ομάδες εργασίας, οι οποίες παραδίδουν κοινή έκθεση αποτελεσμάτων και εξετάζονται προφορικά. Κατά την προφορική εξέταση θεωρείται ότι όλα τα μέλη της ομάδας γνωρίζουν όλα τα επιμέρους στοιχεία της, ανεξάρτητα αν έχουν κάνει εσωτερικό επιμερισμό εργασιών.   Ο βαθμός των εργαστηριακών ασκήσεων δεν μεταφέρεται στο  επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Αν κάποιος φοιτητής δεν  προσέλθει στην προφορική εξέταση οιασδήποτε εκ των εργαστηριακών ασκήσεων, ή αποφασίσει να αποσυρθεί από όλες ή κάποιες από αυτές, λαμβάνει βαθμό μηδέν για τις αντίστοιχες ασκήσεις.

 

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος [Β] καθορίζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α’ τρόπος:

[Β]=0.6x[Θ]+0.2x[Ε]+0.2x[Δ]

 

β’ τρόπος:

[Β]=0.6x[Θ]+0.4x[Δ]

 

γ’ τρόπος:

[Β]=0.2x[Ε]+0.8x[Δ]

 

δ’ τρόπος:

[Β]=[Δ]

 

Ημερομηνίες που αφορούν στη διεξαγωγή της ενδιάμεσης εξέτασης, στη διορία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στα εργαστήρια, στην παράδοσή και στην προφορική εξέτασή τους, θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στο μάθημα και στον δικτυακό τόπο του μαθήματος.

Αγαπητοί σπουδαστές,

Τα παρακάτω εκφράζουν σκέψεις του διδάσκοντα βγαλμένες από τη διδακτική του εμπειρία και προορίζονται να σας βοηθήσουν να επιλέξετε αν θα ξεκινήσετε την εκπόνηση των προαιρετικών θεμάτων ή όχι. Για να λάβετε την τελική σας απόφαση συνιστάται να σταθμίσετε μεταξύ άλλων και τους παρακάτω παράγοντες.

Λόγοι που συνηγορούν να εκπονήσετε τα προαιρετικά θέματα:

1. Η επαφή με ένα πραγματικό μηχανολογικό πρόβλημα και η δυνατότητα εξεύρεσης πρακτικών τεχνικών λύσεων όπου απαιτούνται.
2. Η συνειδητοποίηση ότι προβλήματα ανάλυσης και ανασχεδιασμού υπαρχουσών μηχανολογικών κατασκευών είναι ιδιαίτερα σύνθετα και απαιτούν σεβασμό και περίσκεψη.
3. Η δυνατότητα έρευνας έτοιμων λύσεων (π.χ. από το διαδίκτυο) και η άντληση γνώσεων από ενημερωτικό τεχνικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) για ΣΜ.
4. Η ικανοποίηση ότι ασχοληθήκατε, αναπτύξατε και ολοκληρώσατε ένα πραγματικό μηχανολογικό πρόβλημα.

Λόγοι που συνηγορούν να μην εκπονήσετε τα προαιρετικά θέματα:

1. Η έλλειψη βασικών γνώσεων από τη Μηχανική, την Τεχνολογία Υλικών, το Μηχανολογικό Σχέδιο και την Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών από τα προηγούμενα εξάμηνα και η αδυναμία αναπλήρωσής τους σε μικρό χρονικό διάστημα.
2. Η αδυναμία διάθεσης αρκετού χρόνου για μελέτη και εργασία στο σπίτι για το συγκεκριμένο μάθημα.
3. Ο φόβος για την ικανότητα συγκέντρωσης και απόδοσης.
4. Η βάσιμη υποψία ότι κάποιος/οι από την ομάδα στην οποία συμμετέχετε δεν θα ασχοληθεί, με αποτέλεσμα
να πέσει επάνω σας όλη η δουλειά.
5. Η αναβλητικότητα και η αδιαφορία.

Λάθος λόγοι για να εκπονήσετε τα προαιρετικά θέματα:

1. Η προτροπή φίλων για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας. Η πείρα έχει δείξει ότι αν συρθείτε σε επιλογή που δεν είναι δική σας συχνά το αρχικό ενδιαφέρον γρήγορα ατονεί και η ομάδα πρακτικά αυτοδιαλύεται ή σέρνεται μέχρι το τέλος. Αν αυτό συμβεί τότε θα χάσετε το 60% του βαθμού του μαθήματος, δηλαδή
πρακτικά το μάθημα.
2. Η πεποίθηση ότι κάνετε καλή εντύπωση στο διδάσκοντα επειδή επιλέξατε τις εργαστηριακές ασκήσεις ακόμα κι αν παρουσιάσετε μέτριο αποτέλεσμα. Αυτό δεν ισχύει στο ελάχιστο, αλλά ακόμα κι ένα άριστο θέμα δεν σημαίνει την επίδειξη κάποιας ιδιαίτερης εύνοιας στη βαθμολόγηση του τελικού διαγωνίσματος.
3. Η τάση για συγκέντρωση μονάδων. Σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη, το 5 ή το 7 όχι μόνο δεν είναι εξασφαλισμένα ό,τι κι αν κάνετε, αλλά πρόχειρα, ημιτελή και γεμάτα λάθη θέματα μπορεί να βαθμολογηθούν με 0, 1 ή 2 παρασύροντας έτσι και τον τελικό βαθμό.
4. Η πεποίθηση ότι με προχειρότητες και αντιγραφές κάτι θετικό θα βγει με λίγο κόπο. Δυστυχώς, εκτός από το ότι η ετοιματζίδικη δουλειά-αντιγραφή φαίνεται πολύ εύκολα, η προφορική εξέταση είναι ένα φίλτρο που καταδεικνύει αμέσως και την πατρότητα των γραφομένων και την συμβολή του καθενός στην τελική εργασία.

Καλή εργασία

Ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016

 

Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα

 

Υπολογιστικό Θέμα (Βαρύτητα 70% επί του συνολικού βαθμού)

Σχεδιασμός υδραυλικού κινητήρα και κυκλώματος μετροπόντικα διάνοιξης σήραγγας

 

Αντικείμενο και σκοπός του υπολογιστικού θέματος:

Κατασκευαστική εταιρεία αναλαμβάνει την σχεδίαση και την κατασκευή μετροπόντικα για την διάνοιξη σήραγγας σε βραχώδη εδάφη. Λόγω σειράς προβλημάτων που αφορούν κυρίως ζητήματα χωροταξίας και κόστους στο στάδιο της σχεδίασης εξετάζεται η αντικατάσταση του πλανητικού μειωτήρα που προορίζεται για τη μετάδοση ισχύος στο τελικό στάδιο της κεφαλής με αντίστοιχο σύστημα υδροστατικής μετάδοσης. Ωστόσο λόγω των ιδιαίτερων προδιαγραφών του συστήματος (ροπή/ταχύτητα εξόδου, βάρος και θερμοκρασία λειτουργίας) οι έτοιμες εκ του εμπορίου λύσεις κρίνονται ανεπαρκείς. Ως εκ τούτου γίνεται πρόταση στο τεχνικό γραφείο για το οποίο εργάζεστε να καταθέσει προσφορά για την σχεδίαση του εν λόγω υδραυλικού συστήματος. Όντας υπέυθυνος σχεδιασμού αναλαμβάνοντας αυτή την μελέτη καλείστε :

 1. Να σχεδιάσετε τον πτερυγιοφόρο κινητήρα του συστήματος και να εκλέξετε τα εξαρτήματα του υδραυλικού κυκλώματος. Οι προδιαγραφές για το σύστημα:
 • Ταχύτητα κίνησης: 4m/hr
 • Διάμετρος σήραγγας: 8m
 • Υλικό: Ασβεστόλιθος
 • Θερμοκρασία περιβαλλοντος: 35ο C
 • Υδραυλικό λάδι: Μη αναφλέξιμο, συνθετικό, ISO Grade 46
 • Μέγιστη χωρητικότητα λαδιού: 1000lt
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 180 bar
 • Παλμός παροχής κινητήρα: <3%
 • Αντλία μεταβλητής παροχής

 

 1. Να σχεδιάσετε το υδραυλικό μπλοκ επί του οποίου θα εδράζονται τα στοιχεία του υδραυλικού κυκλώματος καθώς και το υδραυλικό μπλοκ που θα εδράζεται στον κινητήρα και επί του οποίου θα λαμβάνει χώρα η ψύξη του. Η ψύξη θα γίνεται μέσω κλειστού κυκλώματος νερού και η ψύξη του νερού, θα γίνεται με εναλλάκτη νερού-αέρα περιβάλλοντος.

 

Παραδοτέα

Η Τεχνική Έκθεση και ο Φάκελος Κατασκευαστικών Σχεδίων θα παραδοθούν στον διδάσκοντα σε έντυπη μορφή δύο ημέρες πριν από την παρουσίαση και προφορική εξέταση. Σε ημερομηνία μετά τη λήξη των εξετάσεων του εξαμήνου που θα ανακοινωθεί έγκαιρα οι ομάδες θα προετοιμάσουν μια παρουσίαση σε MS PowerPoint και θα την παρουσιάσουν κατά την προφορική εξέταση της εργαστηριακής άσκησης. Την ημέρα εκείνη θα προσκομίσουν στον διδάσκοντα CD που θα περιλαμβάνει την τελική εργασία με τα παραρτήματά της, τυχόν αρχεία CAD και Η-Υ που έχουν δημιουργηθεί και που παρουσιάζονται στην εργασία και το αρχείο PowerPoint της τελικής παρουσίασης. Τα αρχεία θα βρίσκονται στην πρωτότυπη μορφή τους (πχ Word και όχι pdf) και δεν θα είναι κλειδωμένα και προστατευμένα από συνθηματικά (passwords) για να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν. Τα θέματα δεν διορθώνονται και δεν επιστρέφονται.

 

Δήλωση, τρόπος εξέτασης, βαθμολογία

Οι σπουδαστές που το επιθυμούν μπορούν να σχηματίσουν τριμελείς ομάδες της αρεσκείας τους από σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι και οφείλουν το μάθημα. Η δήλωση του υπολογιστικού θέματος θα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα μέλος της ομάδας προς τον διδάσκοντα όπου θα αναγράφονται τα μέλη της ομάδας και θα γίνεται υποχρεωτικά κοινοποίηση στους λογαριασμούς τους. Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις από τα μέλη της ομάδας για μη συμμετοχή τους τότε θα κατοχυρώνεται η συμμετοχή με τη δηλωθείσα σύσταση και η ομάδα θα λαμβάνει αύξοντα αριθμό που θα της κοινοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι ομάδες των σπουδαστών μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις έως τις 21/10. Μετά την ημερομηνία αυτή καμία δήλωση για συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

Το υπολογιστικό θέμα μετράει κατά το 70% του βαθμού του μαθήματος. Ο βαθμός είναι ατομικός και προκύπτει από τη βαθμολογία της κοινής έκθεσης και την προφορική παρουσίαση – αξιολόγηση του σπουδαστή, ο οποίος αφού ενημερώσει τον διδάσκοντα για το τμήμα της εργασίας με το οποίο ασχολήθηκε ιδιαίτερα (αν έχει γίνει εσωτερικά της ομάδας κατανομή του φόρτου εργασίας) παρουσιάζει τη δουλειά του και ερωτάται γι αυτήν. Η παρουσίαση δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20min συνολικά ανά ομάδα.

 

Διάρθρωση της Τεχνικής έκθεσης

Η τεχνική έκθεση θα είναι γραμμένη σε Η-Υ και θα είναι τυπωμένη σε λευκό χαρτί Α4 με εκτύπωση και στις δύο όψεις κάθε φύλλου με μαύρο μελάνι (εκτός από έγχρωμες φωτογραφίες) και βιβλιοδεσία σε φάκελο με ελάσματα. Όλες οι σελίδες θα είναι αριθμημένες εκτός του εξώφυλλου. Αν στα παραρτήματα περιέχεται γραπτό κείμενο επίσης οι σελίδες που αντιστοιχούν σ αυτό θα αριθμούνται χωριστά.

Η γραμματοσειρά θα είναι Calibri 11pts και όλα τα περιθώρια 1εκ. Οι παράγραφοι δεν θα έχουν αριστερά εσοχή, οι λέξεις θα είναι πλήρως στοιχισμένες (full justification) με μονό διάστιχο και απόσταση μεταξύ παραγράφων 6pts. Η αρίθμηση των σελίδων θα γίνεται στο υποσέλιδο ενώ στην κεφαλίδα θα γράφεται ο α/α της ομάδας και ο τίτλος της άσκησης. Από την τυποποίηση του μεγέθους της γραμματοσειράς εξαιρείται μόνο το εξώφυλλο στο οποίο θα πρέπει να γράφεται ο τίτλος της άσκησης, ο α/α της ομάδας, τα ονοματεπώνυμα των μελών της και οι κωδικοί τους στη Σχολή, το ακαδημαϊκό έτος και όποια άλλη πληροφορία – δηλωτική φωτογραφία οι σπουδαστές κρίνουν απαραίτητη.

Η διάρθρωση της εργασίας και ο μέγιστος αριθμός σελίδων (εκτός των Παρατημάτων όπου δεν υπάρχει μέγιστο όριο σελίδων) παρουσιάζονται παρακάτω:

 1. Περίληψη

Μέγιστο μήκος 350 λέξεις

Περιλαμβάνει περίληψη του τρόπου εργασίας και σύντομη αναφορά των σημαντικότερων ευρημάτων της.

 1. Abstract

Maximum length 350 words

Contains a brief account of the work performed and a short presentation of the most important technical findings

 1. Brainstorming. Παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων (αν υπάρχουν) και επιλογή της καλύτερης λύσης.

Μέγιστο μήκος 5 σελίδες

Περιέχει τα αποτελέσματα της διαδικασίας γρήγορης αναζήτησης τύπου brainstorming για την επιλογή της κατάλληλης λύσης. Οι λύσεις δίνονται σκαριφηματικά και συνοδεύονται αν απαιτείται από τους γρήγορους υπολογισμούς που καταστρώθηκαν κατά την επινόησή τους. Αν τα σκαριφήματα αυτά είναι λεπτομερή και δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χώρος τότε συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Β. Στην παράγραφο αυτή περιλαμβάνεται η παράθεση των κριτηρίων σύγκρισης / αποτίμησης, η συγκριτική αποτίμηση των προταθεισών λύσεων και η αιτιολογημένη επιλογή της καταλληλότερης.

 1. Μοντελοποίηση λειτουργίας. Ανάλυση και σχεδιασμός κυρίως συστήματος και υποσυστημάτων

Μέγιστο μήκος 40 σελίδες

Η ανωτέρω επιλεγείσα λύση αναλύεται σε λειτουργικά υποσυστήματα τα οποία και μελετώνται αναλυτικά. Επιλέγεται η γεωμετρία της διάταξης και ελέγχεται έναντι υπερφόρτισης και κόπωσης για όλα τα στοιχεία που την αποτελούν. Οι αναγκαίοι υπολογισμοί με χρήση της μηχανικής ρευστών και της μηχανικής των στερεών γίνονται είτε αναλυτικά όπου είναι εφικτό είτε αριθμητικά με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων (πχ. πεπερασμένων διαφορών ή πεπερασμένων στοιχείων). Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει λεπτομερή διαστασιολόγηση όλων των υποσυστημάτων και σχεδιασμό όλων των μη τυποποιημένων στοιχείων στις αναγκαίες όψεις και τομές καθώς και πλήρη υπολογισμό των στοιχείων του υδραυλικού κυκλώματος.

 1. Βιβλιογραφία

Μέγιστο μήκος 1 σελίδα

Αναγράψτε τις βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήσατε

Παράρτημα Α

Φάκελος κατασκευαστικών σχεδίων

Περιλαμβάνει τα μηχανολογικά σχέδια που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν τα αναγκαία μονογραμμικά διαγράμματα και τα συναρμολογημένα σχέδια των κυριοτέρων υποσυστημάτων του μηχανισμού. Εάν χρησιμοποιηθούν έτοιμα υπομνήματα τότε όλα τα πεδία του υπομνήματος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα και όχι απλώς να καταλαμβάνουν χωρίς λόγο χρήσιμο χώρο. Τα σχέδια δεν απαιτείται να είναι τυπωμένα υπό κλίμακα, αλλά πρέπει να είναι ευδιάκριτα τυπωμένα στις αναγκαίες όψεις και τομές είτε σε Α4 είτε σε Α3 που θα διπλωθεί στις διαστάσεις του Α4.

Παράρτημα Β

Προγράμματα Η-Υ. Εξισώσεις

Εάν γραφούν προγράμματα Η-Υ οι λίστες του προγράμματος θα πρέπει να παρατεθούν στο παράρτημα αυτό. Επίσης εάν τυχόν εξισώσεις ή συστήματα εξισώσεων περιλαμβάνουν πολλά βήματα (όχι τετριμμένα) και δεν μπορούν να περιληφθούν στο δεδομένο μέγιστο μήκος σελίδων, μπορούν να συμπεριληφθούν εδώ. Το ίδιο ισχύει για προσομοιώσεις και αναλύσεις (π.χ. στο Matlab, FORTRAN, MathCAD, Solidworks, ANSYS κλπ). Τέλος ό,τι άλλο προκύψει που δεν χωράει στις κυρίως παραγράφους της έκθεσης και θεωρείται σκόπιμο να συμπεριληφθεί μπορεί να καταχωρηθεί στο παρόν Παράρτημα Β.

Υπολογιστικό Θέμα 2015-2016

[pdf-embedder url=”http://www.mdlab.mech.ntua.gr/wp-content/uploads/Βαθμολογίες-Υδρ1.pdf”]