Ιστορία


Πρόλογος

Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών του ΕΜΠ είναι από τα παλαιότερα Εργαστήρια της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου, αποτελούμενη από δύο μέλη ΔΕΠ και δέκα περίπου άτομα, ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, εργάζεται σε διάφορες επιστημονικές περιοχές σχετικές με: κινηματική και δυναμική ανάλυση στοιχείων και συνιστωσών μηχανών, μοντελοποίηση και σχεδιασμό συστημάτων μετάδοσης κίνησης και μεταφοράς ισχύος, συντήρηση μηχανών, υδραυλικά και πνευματικά στοιχεία μηχανών, εφαρμογές προηγμένων υλικών σε στοιχεία μηχανών και έλεγχο καλής λειτουργίας και δομικής ακεραιότητας στοιχείων μηχανών.

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή…