Διπλωματικές Εργασίες


ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2016

Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών του Ε.Μ.Π. προσφέρει στους κ.κ. σπουδαστές  που επιθυμούν την δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στα ακόλουθα πεδία:

Α. Μέθοδοι βελτιστοποίησης σχεδιασμού στοιχείων μηχανών:

Στο πεδίο αυτό συγκαταλέγονται θέματα τα οποία αφορούν στην εξαγωγή μεθόδων και τεχνικών βελτίωσης του συμβατικού τρόπου σχεδιασμού μηχανών και εξαρτημάτων με παράλληλο στόχο την δημιουργία νέων σχεδιαστικών εργαλείων.

  1. Αντίστροφος σχεδιασμός, κοστολόγηση κατασκευή και λειτουργική αποτίμηση κιβωτίου ταχυτήτων επιβατηγού οχήματος.
  1. Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών τυποποίησης υπολογισμού στοιχείων μηχανών και εφαρμογή σε σχετικό λογισμικό.
  1. Ανάπτυξη εργαλείων σχεδιασμού στοιχείων μηχανών τυποποιημένης γεωμετρίας με έμφαση στη βελτίωση της μεθόδου παραγωγής.

B. Κατάστρωση προγράμματος συντήρησης, αναβάθμιση και retro-fitting μηχανών Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών:

Στο πεδίο αυτό συγκαταλέγονται θέματα που αφορούν την λειτουργική αναβάθμιση, τον αντίστροφο σχεδιασμό και την κατάστρωση προγραμμάτων λειτουργικής συντήρησης διαφόρων μηχανών που βρίσκονται στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  1. Αντίστροφος σχεδιασμός υδραυλικού και ηλεκτρικού κυκλώματος, κατάστρωση εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης και σχεδιασμός αναβάθμισης ηλεκτρουδραυλικής μηχανής εξόλκλευσης πλαστικών  DEMAG D80 του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών.
  2. Αντίστροφος σχεδιασμός, αποτύπωση εξαρτημάτων σε κατασκευαστικά σχέδια κατάστρωση εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης φρέζας Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών.
  3. Αντίστροφος σχεδιασμός, αποτύπωση εξαρτημάτων σε κατακευαστικά σχέδια κατάστρωση εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης τόρνου Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών.

Γ.   Σχεδιασμός πειραματικών διατάξεων

Στο πεδίο αυτό εντάσεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή πειραματικών εργαστηριακών διατάξεων που αφορούν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 

  1. Σχεδιασμός ιξωδόμετρου με δυνατότητα προσαρμογής σε υψηλά επίπεδα πίεσης και θερμοκρασίας (800 bar/700°C).
  2. Σχεδιασμός διάταξης ανακυκλoφορούσας ισχύος για στατικό και δυναμικό έλεγχο σε στοιχεία μηχανών

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν για σχετικές πληροφορίες με τον Υ/Δ Στράτο Τσολάκη (etsolakis@central.ntua.gr)

[2014]

Τίτλος:Σχεδιασμός υδραυλικής σεισμικής τράπεζας δύο βαθμών ελευθερίας για την επιβολή ισχυρών κατακόρυφων κινήσεων σε κτήρια

Συγγραφέας:Τσολάκης, Ευστράτιος Παναγίωτης; Tsolakis, Efstratios Panagiotis

Ημερομηνία:2014-09-01

Τίτλος:Βελτιστοποίηση σχεδιασμού μετωπικών εσωτερικών και εξωτερικών οδοντώσεων

Συγγραφέας:Παρασκευόπουλος, Νικόλαος Θ.; Paraskevopoulos, Nickolas T.

Ημερομηνία:2014-05-16

[2013]

Τίτλος:Ανάλυση και σχεδιασμός υδραυλικής εργαστηριακής μηχανής δοκιμών με μετασκευή μονοκόχλιου διεκβολέα θερμοπλαστικών υλικών

Συγγραφέας:Λαμπρόπουλος, Τρύφων-Ιωάννης Γ.; Lampropoulos, Trifon-Ioannis G.

Ημερομηνία:2013-07-24