Έρευνα


Υποδομή

Για τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες του, το Εργαστήριο διαθέτει:

  • πλήρως εξοπλισμένο συμβατικό μηχανουργείο
  • μηχανές ελέγχου αντοχής σε κόπωση
  • αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης υδραυλικών μεγεθών και εντοπισμού βλαβών σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης
  • πλήρες σύστημα μέτρησης βλαβών των μηχανών (Τ30, VIB10, VIB20, TAC10, LDE10, BC100 κ.λ.π.)

Διαθέτει επίσης:

  • πλήρη σειρά οργάνων συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγησης ρουλεμάν
  • μηχανές επίδειξης μετάδοσης κίνησης και σύστημα επίδειξης υδραυλικών εξαρτημάτων.
  • πολωσισκόπιο για την πειραματική διερεύνηση της εντατικής κατάστασης στοιχείων μηχανών με την μέθοδο της φωτοελαστικότητας
  • σερβοελεγχόμενο σύστημα Goulder-Mikron ελέγχου της ακρίβειας οδοντώσεων

Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών είναι πιστοποιημένο κατα ΕΛΟΤ EN/ISO 9001:2008, είναι μέλος της AGMA και συμμετέχει στη διαμόρφωση Διεθνών Προτύπων.

Drill

Bus Motor Dissected

Conventional Lathe

Conventional Mill Machine with NC control

Brake Testing Machine - Schenck

Disassembled Gearbox

Fatigue Testing Machine- Schenck

Injection Molding Machine

Πολωσισκόπιο - Photoelasticity

Hydraulic Systems' Testing Apparatus