Εξεταστικός φορέας Σ.Α.Μ.Ε.Ε.


Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής έχει οριστεί Φορέας Εξέτασης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων με βάση την υπ. αριθμ.  62367/7779/7/2/2017 Υ.Α. Για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών, ως Φορέας Εξέτασης Σ.Α.Μ.Ε.Ε., έχει πιστοποιηθεί (certification) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ/ISO 9001:2008. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις Εξετάσεις, επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών στο e-mail dgsaexams@mail.ntua.gr  και στο τηλέφωνο 210-772 2018″.

Νέα & Ανακοινώσεις

Εξετάσεις

Ο κανονισμός των εξετάσεων περιγράφεται αναλυτικά μέσα στον Οδηγό εξετάσεων Σ.Α.Μ.Ε.Ε 2017 (υπό κατασκευή).

Θέματα εξετάσεων

ΒΑΣΙΚΗ                                          (Ε001)

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ                        (Ε002)

ΣΙΔΗΡΟΔΟΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ   (Ε003)

ΚΛΑΣΗ 7                                         (Ε004)      

ΚΛΑΣΕΙΣ (ΟΛΕΣ-7)                         (Ε005)

 

α/α

Ώρα

Εξέταση

Ενότητες

1 10.00 – 11.15 ΒΑΣΙΚΗ Ε001
διάλειμμα
2 11.45 – 13.15 ΚΛΑΣΕΙΣ Ε007,Ε010,Ε011
διάλειμμα
3 14.15 -16.00 ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ε002-Ε004

Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα

Ημερομηνίες εξετάσεων

Ελάχιστος αριθμός εξεταζομένων 10 άτομα

Λήξη Υποβολής ΑιτήσεωνΗμερομηνία Εξέτασης
ΑΘΗΝΑΔΕΥΤΕΡΑ 19/03/2018
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/05/2018
ΔΕΥΤΕΡΑ 01/10/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΒΒΑΤΟ 17/03/2018
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/06/2018
ΣΑΒΒΑΤΟ 01/12/2018