Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Σ.Α.Μ.Ε.Ε.


Σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 62367/7779/7/2/2017 (ΦΕΚ 1156/B/4/4/2017) , οι Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που το πιστοποιητικό τους έληξε και δεν προσήλθαν για ανανέωση, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να παρακολουθήσουν εκ νέου πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης, ώστε να συμμετασχούν σε εξετάσεις αρχικής (πλέον) χορήγησης.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την παραπάνω ανακοίνωση.