Παράδοση και εξέταση Υπολογιστικού θέματος Υδραυλικών Συστημάτων Υψηλής Πίεσης


Η παράδοση και παρουσίαση-εξέταση των εργασιών του μαθήματος Υδραυλικά Συστήματα του 8ου εξαμήνου θα γίνει σε δύο ημερομηνίες:

  1. Παράδοση την Πέμπτη 29/6/2017 και ώρα 12:00-14:00 και παρουσίαση-εξέταση την Παρασκευή 30/6/2017 και ώρα 11:00-13:00 και εναλλακτικά
  2. Παράδοση την Πέμπτη 06/7/2017 και ώρα 15:00-17:00 και παρουσίαση-εξέταση την Παρασκευή 7/7/2017 (σε ώρα που θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα)

Οι ομάδες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα ώστε να τον ενημερώσουν για την ημερομηνία που επιθυμούν να εξεταστούν.